Διάλεξη του Philippe Meirieu

meirieuΠοια παιδαγωγική για ένα σχολείο πραγματικής ισότητας; | ΒΙΝΤΕΟ

Κύκλος «Σύγχρονη σκέψη»

26.02.2019, 19.00΄ | Auditorium Theo Angelopoulos – IFG

Ο διάσημος παιδαγωγός και καθηγητής Επιστημών της Εκπαίδευσης στη Γαλλία, Philippe Meirieu, θα θέσει το ζήτημα της ισότητας στο σχολικό περιβάλλον.

Για περισσότερο από μισό αιώνα, οι κοινωνιολόγοι συμφωνούν σε μια διαπίστωση: το σχολείο αναπαράγει, όταν δεν τις επιδεινώνει, τις κοινωνικές ανισότητες. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες χώρες του κόσμου έχουν προωθήσει τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στο σχολικό τους σύστημα· ωστόσο, αυτός ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης δεν οδήγησε σε εκδημοκρατισμό της επιτυχίας.

Πρέπει να οικοδομήσουμε εκ νέου τα σχολικά μας συστήματα πάνω σε αρχές ικανές να υλοποιήσουν μια πραγματική ισότητα; Ποιος είναι ο ρόλος της παιδαγωγικής σε αυτό το ζήτημα των ανισοτήτων;

Τέτοιου είδους προβληματικές θα αναπτύξει ο Philippe Meirieu, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Lumière-Lyon 2, ένας από τους πιο σημαίνοντες Γάλλους ειδικούς στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης.

Δίδαξε γαλλικά στο Γυμνάσιο και φιλοσοφία στο Λύκειο, προτού αναλάβει παιδαγωγικές και διοικητικές αρμοδιότητες, ως Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστημών και Πρακτικών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Lumière-Lyon 2, ως Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών και ως Διευθυντής του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Κατάρτισης Εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Λυών. Στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του, έχει διεξάγει πολλές έρευνες, κυρίως στον τομέα της παιδαγωγικής διαφοροποίησης και της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης. Παράλληλα με τις παιδαγωγικές του αρμοδιότητες, υπήρξε Αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Rhône-Alpes, αρμόδιος για ζητήματα δια βίου εκπαίδευσης για τη περίοδο 2010-2015.

‘Έχει δημοσιεύσει ένα μεγάλο αριθμό έργων σχετικών με την παιδαγωγική και υπήρξε εμπνευστής πολλών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στη Γαλλία.

Συντονισμός: Έλενα Θεοδωροπούλου, καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Παιδείας και Πρακτικής Φιλοσοφίας, Αντιπρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση