«Τα δικαιώματα του Ανθρώπου στον 21ο αιώνα: δέσμευση για το αύριο»

6-16 Ιουλίου 2013 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Παρίσι & Νάντη

Η Ειρήνη Νάκη, φοιτήτρια του τμήματος Διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Νάντια Αξιώτη, φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κέρδισαν από μία συμμετοχή στο πρόγραμμα LabCitoyen.

Μία προσφορά του Μορφωτικού τμήματος της Πρεσβείας της Γαλλίας / Υπηρεσία εκπαιδευτικής συνεργασίας για την επιβράβευση των καλύτερων συμμετοχών στη προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιά στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος τον Απρίλιο 2013.

Διαβάστε τη μαρτυρία της Νάντιας Αξιώτη | Διαβάστε τη μαρτυρία της Ειρήνης Νάκη