Στο 3,2% του παγκόσμιου πληθυσμού αντιστοιχούν οι γαλλόφωνοι


Σχετικό με τη Γαλλοφωνία άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα LE MONDE (Le Monde, Hors série της 17/5/2013)ΛΗΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΣΕ .pdf (στα γαλλικά)