Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF) για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Μaster)

Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το 2019

Είστε φοιτητής/φοιτήτρια ελληνικού πανεπιστημίου και επιθυμείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας στη Γαλλία, παρακολουθώντας ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας για μια Υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης (BGF). Τις υποτροφίες αυτές διαχειρίζεται η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, σε συνεργασία με το Campus France, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

- Να έχετε ελληνική ιθαγένεια.

- να είστε γεννημένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1996 (ή την 1η Ιανουαρίου 1995 αν είστε πτυχιούχος πενταετούς προγράμματος σπουδών).

- να έχετε ολοκληρώσει, το αργότερο μέχρι πριν δύο έτη (ή να ολοκληρώνετε τώρα), ένα πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πτυχίο), με μέσο όρο βαθμολογίας ανώτερο ή ίσο του 7,5/10.

- να έχετε υποβάλει υποψηφιότητα σ’ ένα ή περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μaster 2, ή Master 1 (στην περίπτωση διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος χωρίς δυνατότητα εισαγωγής στο M2 και κατόπιν αποδείξεως του προαναφερθέντος), σε ένα ή περισσότερα γαλλικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Τα προγράμματα σπουδών MBA εξαιρούνται της υποτροφίας. Βασική προϋπόθεση για την οριστική χορήγηση της υποτροφίας είναι η αποδοχή του υποψήφιου από το ίδρυμα της επιλογής του.

- να έχετε ικανοποιητική γνώση της γαλλικής γλώσσας (Β2 τουλάχιστον) ή της αγγλικής γλώσσας, σε περίπτωση υποψηφιότητας σ’ ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα.

- να μην είστε εγγεγραμμένος σε πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό (με εξαίρεση το πρόγραμμα Erasmus, μια πρακτική άσκηση ή ένα πρόγραμμα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας).

Δεν θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια.

Kριτήρια επιλογής

­ - Συνοχή του σχεδίου σπουδών

­ - Ποιότητα ακαδημαϊκής πορείας και ενδεχομένως δραστηριοτήτων εκτός του πανεπιστημίου

­ - Κίνητρα για σπουδές στη Γαλλία και επαγγελματικά σχέδια

Χορηγούνται δύο είδη υποτροφιών:

-          1. Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF)

Αφορούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα όλων των επιστημονικών πεδίων.

Περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία, όπως επίσης και πολλά προνόμια, κυρίως όσον αφορά τη στέγαση και την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης

-          2. Οι υποτροφίες με κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS)

Αφορούν προγράμματα σπουδών ορισμένων κλάδων σε συνεργαζόμενα γαλλικά Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (πολυτεχνεία και business school).

Με τη υποστήριξη της αεροπορικής εταιρίας Air France.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις περιγραφές των διάφορων υποτροφιών και να σιγουρευτείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας πριν υποβάλετε την υποψηφιότητά σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση bourses@ifa.gr.

Δεν θα δοθούν πληροφορίες μέσω τηλεφώνου.

 

Πρόγραμμα υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης

Ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020

Επιτυχόντες και επιλαχόντες

H Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα με τους εταίρους της συγχαίρουν τους επιτυχόντες του Προγράμματος υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης 2019 :

 

Χορήγηση Υποτροφίας της Γαλλικής Κυβέρνησης στους κάτωθι υποψηφίους (κατά αλφαβητική σειρά):

-          ΒΟΥΤΥΡΕΑ Δήμητρα

-          ΓΕΔΕΩΝ Ευθυμία – Μαρία

-          ΜΗΤΣΙΟΣ Δημήτριος

-          ΜΠΕΚΑ Αγγελική – Άννα

-          ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος

 


Χορήγηση Υποτροφίας Κάλυψης Κοινωνικής Ασφάλισης στους κάτωθι υποψηφίους (κατά αλφαβητική σειρά):

-          ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ Ιωάννης

-          XATZHΔAKH Αγγελική

-          ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γεώργιος

-          ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

-          ΤΕΡΕΣΣΟΝΟΚ Δημήτριος

-          ΤΟΣΚΑ Αντωνία

-          ΤΣΙΚΡΙΚΑ Ειρήνη

-          ΧΑΤΖΗ Μαργαρίτα


Καμία υποτροφία BCS δεν χορηγήθηκε φέτος στο πλαίσιο συνεργασίας με τα εξής Ιδρύματα: HEC, EDHEC, Montpellier Business School, IESEG, INRIA, Eurecom, École des Ponts Paris Tech, INSA Centre Vald e Loire.

 

Η Πρεσβεία της Γαλλίας – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ευχαριστεί όλους όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σπουδές στη Γαλλία και συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής του προγράμματος υποτροφιών και τους εύχεται καλή επιτυχία στις σπουδές τους και τις μελλοντικές τους επιδιώξεις.

Διευκρινίζεται ότι: Για την απόδοση της υποτροφίας απαιτείται η απόκτηση πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, ισότιμου με Μάστερ 1 και η βεβαίωση αποδοχής του στο ή στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γαλλία τα οποία έχει δηλώσει ο φοιτητής στην αίτησή του.

Oι υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης (BGF) δεν μπορούν να χορηγηθούν σε δικαιούχους άλλων υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης ελληνικών ή γαλλικών Ιδρυμάτων. Οι παραπάνω δικαιούχοι της υποτροφίας της Γαλλικής Κυβέρνησης (BGF) οι οποίοι έχουν λάβει μια άλλη υποτροφία είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την υπηρεσία επιστημονικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας.