Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF) για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Μaster)

Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το 2019

Είστε φοιτητής/φοιτήτρια ελληνικού πανεπιστημίου και επιθυμείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας στη Γαλλία, παρακολουθώντας ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας για μια Υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης (BGF). Τις υποτροφίες αυτές διαχειρίζεται η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, σε συνεργασία με το Campus France, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

- Να έχετε ελληνική ιθαγένεια.

- να είστε γεννημένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1996 (ή την 1η Ιανουαρίου 1995 αν είστε πτυχιούχος πενταετούς προγράμματος σπουδών).

- να έχετε ολοκληρώσει, το αργότερο μέχρι πριν δύο έτη (ή να ολοκληρώνετε τώρα), ένα πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πτυχίο), με μέσο όρο βαθμολογίας ανώτερο ή ίσο του 7,5/10.

- να έχετε υποβάλει υποψηφιότητα σ’ ένα ή περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μaster 2, ή Master 1 (στην περίπτωση διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος χωρίς δυνατότητα εισαγωγής στο M2 και κατόπιν αποδείξεως του προαναφερθέντος), σε ένα ή περισσότερα γαλλικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Τα προγράμματα σπουδών MBA εξαιρούνται της υποτροφίας. Βασική προϋπόθεση για την οριστική χορήγηση της υποτροφίας είναι η αποδοχή του υποψήφιου από το ίδρυμα της επιλογής του.

- να έχετε ικανοποιητική γνώση της γαλλικής γλώσσας (Β2 τουλάχιστον) ή της αγγλικής γλώσσας, σε περίπτωση υποψηφιότητας σ’ ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα.

- να μην είστε εγγεγραμμένος σε πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό (με εξαίρεση το πρόγραμμα Erasmus, μια πρακτική άσκηση ή ένα πρόγραμμα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας).

Δεν θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια.

Kριτήρια επιλογής

­ - Συνοχή του σχεδίου σπουδών

­ - Ποιότητα ακαδημαϊκής πορείας και ενδεχομένως δραστηριοτήτων εκτός του πανεπιστημίου

­ - Κίνητρα για σπουδές στη Γαλλία και επαγγελματικά σχέδια

Χορηγούνται δύο είδη υποτροφιών:

-          1. Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF)

Αφορούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα όλων των επιστημονικών πεδίων.

Περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία, όπως επίσης και πολλά προνόμια, κυρίως όσον αφορά τη στέγαση και την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης

-          2. Οι υποτροφίες με κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS)

Αφορούν προγράμματα σπουδών ορισμένων κλάδων σε συνεργαζόμενα γαλλικά Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης (πολυτεχνεία και business school).

Με τη υποστήριξη της αεροπορικής εταιρίας Air France.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις περιγραφές των διάφορων υποτροφιών και να σιγουρευτείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας πριν υποβάλετε την υποψηφιότητά σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση bourses@ifa.gr.

Δεν θα δοθούν πληροφορίες μέσω τηλεφώνου.

 

Πρόγραμμα υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης

Ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020

Επιτυχόντες και επιλαχόντες

H Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα με τους εταίρους της συγχαίρουν τους επιτυχόντες του Προγράμματος υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης 2019 :

 

Χορήγηση Υποτροφίας της Γαλλικής Κυβέρνησης στους κάτωθι υποψηφίους (κατά αλφαβητική σειρά):

-          ΒΟΥΤΥΡΕΑ Δήμητρα

-          ΓΕΔΕΩΝ Ευθυμία – Μαρία

-          ΜΗΤΣΙΟΣ Δημήτριος

-          ΜΠΕΚΑ Αγγελική – Άννα

-          ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος

 


Χορήγηση Υποτροφίας Κάλυψης Κοινωνικής Ασφάλισης στους κάτωθι υποψηφίους (κατά αλφαβητική σειρά):

-          ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ Ιωάννης

-          XATZHΔAKH Αγγελική

-          ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γεώργιος

-          ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

-          ΤΕΡΕΣΣΟΝΟΚ Δημήτριος

-          ΤΟΣΚΑ Αντωνία

-          ΤΣΙΚΡΙΚΑ Ειρήνη

-          ΧΑΤΖΗ Μαργαρίτα


Καμία υποτροφία BCS δεν χορηγήθηκε φέτος στο πλαίσιο συνεργασίας με τα εξής Ιδρύματα: HEC, EDHEC, Montpellier Business School, IESEG, INRIA, Eurecom, École des Ponts Paris Tech, INSA Centre Vald e Loire.

 

Η Πρεσβεία της Γαλλίας – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ευχαριστεί όλους όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σπουδές στη Γαλλία και συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής του προγράμματος υποτροφιών και τους εύχεται καλή επιτυχία στις σπουδές τους και τις μελλοντικές τους επιδιώξεις.

Διευκρινίζεται ότι: Για την απόδοση της υποτροφίας απαιτείται η απόκτηση πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, ισότιμου με Μάστερ 1 και η βεβαίωση αποδοχής του στο ή στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γαλλία τα οποία έχει δηλώσει ο φοιτητής στην αίτησή του.

Oι υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης (BGF) δεν μπορούν να χορηγηθούν σε δικαιούχους άλλων υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης ελληνικών ή γαλλικών Ιδρυμάτων. Οι παραπάνω δικαιούχοι της υποτροφίας της Γαλλικής Κυβέρνησης (BGF) οι οποίοι έχουν λάβει μια άλλη υποτροφία είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την υπηρεσία επιστημονικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας.

Υποτροφίες για νέους ερευνητές: «Séjours scientifiques de haut niveau»

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2018

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, hΥπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας, σε νέους Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς, με την υποστήριξη του  Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας.

Η υποτροφία, διάρκειας 1-4 μηνών, χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας. Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής:

-          Ψηφιακές Τεχνολογίες

-          Ενέργεια - Περιβάλλον

-          Γεωπονία - Αγροδιατροφή

-          Βιοτεχνολογίες

-          Υλικά

-         Διάστημα και Αεροναυπηγική


Κριτήρια επιλεξιμότητας

-          να έχουν ελληνική ιθαγένεια και να διαμένουν στην Ελλάδα

-          να είναι ηλικίας έως 35 ετών το ανώτερο

-          να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή το αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή να έχουν υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30 Ιουνίου 2018

-         να εργάζονται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό ή σε ένα ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης με μια σύμβαση εργασίας ή έργου εν ισχύ

-         να διαθέτουν μία πρόσκληση από τον γαλλικό οργανισμό υποδοχής


Στόχος

Οι υποτροφίες αυτές δίνουν στους νέους Έλληνες ερευνητές τη δυνατότητα να εργαστούν σε μια γαλλική ερευνητική ομάδα, η οποία υπάγεται σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση.

Οι υποτροφίες πρέπει να συμβάλλουν στην έναρξη και την ενίσχυση των ελληνογαλλικών συνεργασιών όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία.


Κριτήρια επιλογής

Θα δοθεί προτεραιότητα στις ερευνητικές προτάσεις που:

-          είναι ιδιαίτερα καινοτόμες στους προαναφερθέντες τομείς έρευνας

-          εντάσσονται σε μια υπάρχουσα εταιρική σχέση ή στοχεύουν να καταλήξουν στη θέσπιση μιας μακρόχρονης συνεργασίας

-          οδηγούν σε μια επιστημονική δημοσίευση

-         προτεραιότητα θα δοθεί στους ερευνητές που υπάγονται σε οργανισμούς μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου καινοτομίας (Πληροφορίες: mazinnov@ifa.gr).


Παροχές

Η υποτροφία διάρκειας από 1 έως 4 μήνες χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1704 ευρώ το μήνα.


Άλλες παροχές:

 • Κοινωνική ασφάλιση
 • Έξοδα μετακίνησης μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας μετ’ επιστροφής
 • Έξοδα μετακίνησης μεταξύ του αεροδρομίου αφίξεως και του τόπου διαμονής.

 


Κατάθεση υποψηφιότητας/Κατάρτιση φακέλου

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα, συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να συνταχθεί κατά προτίμηση στη γαλλική γλώσσα, αλλά είναι δυνατόν και στην αγγλική σε περίπτωση που η αγγλική γλώσσα είναι η γλώσσα εργασίας.

Φόρμα υποψηφιότητας SSHN 2018

Διαδικασία:

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 20 Φεβρουαρίου 2018
 • Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
 • Αν η υποψηφιότητά σας επιλεγεί, θα κληθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνέντευξη. Αν δεν λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα εντός ενός διαστήματος 3 εβδομάδων μετά την κατάθεση της υποψηφιότητάς σας, αυτό σημαίνει ότι η υποψηφιότητά σας δεν επιλέχθηκε.
 • Τα τελικά αποτελέσματα θα σας ανακοινωθούν το αργότερο 15 μέρες μετά την συνέντευξη.
 • Καμία ενημέρωση για τα αποτελέσματα δεν θα δοθεί μέσω τηλεφώνου.
 


Δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτησή σας

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο (σε σκαναρισμένη μορφή).
 • Ένα βιογραφικό σημείωμα στα γαλλικά ή στα αγγλικά (έως 3 σελίδες), που θα περιέχει τις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά µε κριτές.
 • Προσκλητήρια επιστολή του Διευθυντή του οργανισμού στη Γαλλία, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί στα γαλλικά ή στα αγγλικά.
 • Επιστολή έγκρισης, στα γαλλικά ή στα αγγλικά, από τον Διευθυντή του ελληνικού οργανισμού στον οποίο υπάγεστε.
 • Σύμβαση εργασίας ή έργου (σε σκαναρισμένη μορφή).

Προσοχή !

-       οι αιτήσεις αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά (οι φάκελοι δεν θα κατατίθενται σε έντυπη μορφή)

-       οι φάκελοι υποψηφιότητας που δεν είναι ολοκληρωμένοι ή δεν τηρούν τις οδηγίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: bourses@ifa.gr

Υποτροφίες που αφορούν την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS)

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος χορηγεί υποτροφίες που αφορούν την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης, έχοντας συνάψει συνεργασία με τα ακόλουθα γαλλικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης:

1. Ιδρύματα - Εταίροι για το 2019

- HEC Paris

- EDHEC Business School

- IÉSEG School of management

- Montpellier Business School

- EURECOM Σχολή μηχανικών συστημάτων επικοινωνίας

- École des Ponts ParisTech (ENPC)

Παροχές:

 • ­ μείωση στα δίδακτρα του Master 2 που καλύπτεται από το Ίδρυμα – εταίρο.
 • ­ κάλυψη του επικουρικού ταμείου κοινωνικής ασφάλισης διάρκειας 10 μηνών.
 • ­ πρόσβαση σε μια δημόσια φοιτητική εστία CROUS με την επιφύλαξη διαθέσιμων θέσεων.
 • ­ αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, προσφορά της αεροπορικής εταιρείας Air France, με την επιφύλαξη διαθέσιμων θέσεων.

 

2. Εθνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Επιστημών (INSA) Centre Val de Loire

Το INSA Centre Val de Loire ξεκινά μια νέα συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος χορηγώντας μια υποτροφία, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Centre Val de Loire, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

­         - Δίπλωμα Μηχανικού στον τομέα «Έλεγχος Βιομηχανικών Κινδύνων (Industrial Risk Control)» (MRI).

­         - Δίπλωμα Μηχανικού στον τομέα «Ασφάλεια των τεχνολογιών πληροφορικής (Computer Security and TechnologiesSecurity and Technologies)» (STI).

Οι Έλληνες σπουδαστές που θα επιλεγούν στο επίπεδο Bac + 4 θα έχουν τη δυνατότητα μετά από 2 χρόνια σπουδών στο INSA να αποκτήσουν το γαλλικό δίπλωμα μηχανολογίας.

­        - Διεθνές Master 2 στον τομέα «Ηλεκτρονική, Ηλεκτρική Ενέργεια, Αυτοματισμοί (Electronics, Electrical Energy, Automatics, Electrical Energy, Automatics)» (3EA), (Γλώσσα διδασκαλίας: Γαλλικά).

­         - Master στον τομέα «Κινητός Υπολογισμός και Ασφάλεια έξυπνων συστημάτων (Informatique Mobile Intelligente Sécurisée Mobile Intelligente Sécurisée )» (IMIS), (Γλώσσα διδασκαλίας: Γαλλικά).

­         -  Μάστερ στον τομέα «Μηχανική (Mécanique)», (Γλώσσα διδασκαλίας: Γαλλικά).

 

Παροχές:

­         Υποτροφία συνολικού ποσού 1.500€ που χορηγείται από το INSA για 1 έτος σπουδών.

­         Υποτροφία Κοινωνικής Ασφάλισης (BCS) για περίοδο 10 μηνών.

­         Διαμονή στη φοιτητική εστία CROUS, με την επιφύλαξη διαθέσιμων θέσεων.

­         Αεροπορικό εισιτήριο μετ΄επιστροφής από τη Γαλλία στην Ελλάδα που προσφέρεται από την Air France, με την επιφύλαξη διαθέσιμων θέσεων.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

 

3. INRIA Kέντρο ερευνών στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών

2 υποτροφίες Master 2 στην Πληροφορική: Ubinet, του Πανεπιστημίου Nice

Παροχές :

­         συνολικό επίδομα ύψους 7500€, προσφορά του INRIA.

­         υποτροφία για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης(BCS) διάρκειας 10 μηνών.

­         πρόσβαση σε μια δημόσια φοιτητική εστία CROUS με την επιφύλαξη διαθέσιμων θέσεων.

­         αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, προσφορά της αεροπορικής εταιρείας Air France, με την επιφύλαξη διαθέσιμων θέσεων.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

 

Χρονοδιάγραμμα 2019 :

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων 20 Φεβρουαρίου 2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων 15 Μαΐου 2019
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής* 25 Ιουνίου 2019
* Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ηλεκτρονικά σε αυτή την ιστοσελίδα, και όχι τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς.

 

 

 

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων :

Ο υποψήφιος θα πρέπει αρχικά να απευθυνθεί στη γαλλική Σχολή-εταίρο που τον ενδιαφέρει και να υποβάλει αίτηση εισαγωγής σ’ ένα ή δύο μεταπτυχιακά προγράμματα.

Στη συνέχεια, ο φοιτητής υποβάλλει την αίτηση υποτροφίας του, χωρίς να περιμένει την απάντηση του γαλλικού Ιδρύματος, συμπληρώνοντας τη Φόρμα υποψηφιότητας 2019 μέσω υπολογιστή, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Η φόρμα συμπληρώνεται στα γαλλικά (ή στα αγγλικά, μόνο σε περίπτωση που υποβάλλετε υποψηφιότητα σε ένα ή περισσότερα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα).

Θα χρειαστείτε 20 με 25 λεπτά για να συμπληρώσετε τη φόρμα, στην οποία πρέπει να ενσωματώσετε:

-          Μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος – lettre de motivation («αντιγραφή επικόλληση» 1800 - 3000 χαρακτήρες).

-          Βιογραφικό σημείωμα (έκτασης 2 σελίδων).

Οι υποψήφιοι θα λάβουν επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ο φάκελός τους έχει παραληφθεί.


Προσοχή !

-          οι αιτήσεις αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά (οι φάκελοι δεν θα κατατίθενται σε έντυπη μορφή).

-          οι φάκελοι υποψηφιότητας που δεν είναι ολοκληρωμένοι ή δεν τηρούν τις οδηγίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

-          βασική προϋπόθεση για την οριστική χορήγηση της υποτροφίας είναι η αποδοχή του υποψήφιου από το Ίδρυμα της επιλογής του.

 

Εάν συναντήσετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
bourses@ifa.gr
Δεν θα δοθούν πληροφορίες μέσω τηλεφώνου.

Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF)

Οι υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF), αφορούν προγράμματα:

­         Master 2 (M2), δηλαδή το δεύτερο έτος του μεταπτυχιακού προγράμματος.

­         Master 1 (M1) εάν το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν προβλέπει εισαγωγή στο M2. Στην περίπτωση αυτή, η υποτροφία θα καλύπτει μόνο το πρώτο έτος (M1), ο φοιτητής οφείλει να βρει ο ίδιος τρόπο για τη χρηματοδότηση του δευτέρου έτους (M2).

Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα γνωστικά πεδία.

Διάρκεια υποτροφίας: 10 μήνες

Ποσό της υποτροφίας: Ο υπότροφος λαμβάνει 700€ καθαρά το μήνα (αφού έχει πρώτα ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό στη Γαλλία).

Συμπληρωματικές παροχές:

 • Επίδομα σπουδών ύψους 700€ που θα κατατεθεί εφάπαξ στην αρχή της διαμονής.
 • Απαλλαγή από το κόστος εγγραφής στα γαλλικά Πανεπιστήμια.
 • Δωρεάν κοινωνική ασφάλιση.
 • Επιστροφή ενός ποσού ύψους μέχρι 264€ για την υποχρεωτική υπαγωγή σε ένα φοιτητικό Ταμείο επικουρικής ασφάλισης.
 • Πρόσβαση σε μια φοιτητική εστία CROUS, με την επιφύλαξη διαθέσιμων θέσεων. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να μείνετε σε ιδιωτική κατοικία της επιλογής σας. Και στις δύο περιπτώσεις, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ένα επίδομα στέγασης.

Τα ταξίδια μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας δεν καλύπτονται.

 


Χρονοδιάγραμμα 2019:

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων  20 Φεβρουαρίου 2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων  15 Μάϊου 2019
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προεπιλογής*  1η Ιουνίου 2019
Συνεντεύξεις επιλογής  11-14 Ιουνίου 2019 στην Αθήνα
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής**  25 Ιουνίου 2019
* Η Υπηρεσία Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας θα επικοινωνήσει με τους προεπιλεγμένους φοιτητές. Μόνο οι υποψήφιοι που βρίσκονται στο εξωτερικό για επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς λόγους θα έχουν τη δυνατότητα συνέντευξης μέσω SKYPE.

Εάν δεν έχετε ειδοποιηθεί μέχρι τις 7 Ιουνίου, αυτό σημαίνει ότι η υποψηφιότητά σας δεν προκρίθηκε στη 2η φάση της επιλογής. Δεν θα αποσταλεί κανένα μήνυμα στους φοιτητές που δεν επιλέχτηκαν.

** Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ηλεκτρονικά σε αυτή την ιστοσελίδα, και όχι τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς.


Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας:

Ο υποψήφιος θα πρέπει αρχικά να απευθυνθεί στο γαλλικό Πανεπιστήμιο ή Σχολή που τον ενδιαφέρει και να υποβάλει αίτηση εισαγωγής σ’ ένα ή περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Στη συνέχεια, ο φοιτητής υποβάλλει την αίτηση υποτροφίας του, χωρίς να περιμένει την απάντηση του γαλλικού Ιδρύματος, συμπληρώνοντας τη Φόρμα υποψηφιότητας 2019 μέσω υπολογιστή, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Η φόρμα συμπληρώνεται στα γαλλικά (ή στα αγγλικά, μόνο σε περίπτωση που υποβάλλετε υποψηφιότητα σε ένα ή περισσότερα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα).

Θα χρειαστείτε 20 με 25 λεπτά για να συμπληρώσετε το έντυπο, στο οποίο πρέπει να ενσωματώσετε:

-          Μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος – lettre de motivation («αντιγραφή επικόλληση» 1800 - 3000 χαρακτήρες). 

-          ένα βιογραφικό σημείωμα (έκτασης μέχρι 2 σελίδες).

Οι υποψήφιοι θα λάβουν επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ο φάκελός τους έχει παραληφθεί.

Προσοχή!

 • οι αιτήσεις αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά (οι φάκελοι δεν θα κατατίθενται σε έντυπη μορφή) .
 • οι φάκελοι υποψηφιότητας που δεν είναι ολοκληρωμένοι ή δεν τηρούν τις οδηγίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 • βασική προϋπόθεση για την οριστική χορήγηση της υποτροφίας είναι η αποδοχή του υποψήφιου από το Ίδρυμα της επιλογής του.


Εάν συναντήσετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
bourses@ifa.gr
Δεν θα δοθούν πληροφορίες μέσω τηλεφώνου.


Πρόγραμμα υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης

Ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020

Επιτυχόντες και επιλαχόντες

 

H Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα με τους εταίρους της συγχαίρουν τους επιτυχόντες του Προγράμματος υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης 2019:

 

Χορήγηση Υποτροφίας της Γαλλικής Κυβέρνησης στους κάτωθι υποψηφίους (κατά αλφαβητική σειρά):

-          ΒΟΥΤΥΡΕΑ Δήμητρα

-          ΓΕΔΕΩΝ Ευθυμία – Μαρία

-          ΜΗΤΣΙΟΣ Δημήτριος

-          ΜΠΕΚΑ Αγγελική – Άννα

-          ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος

 


Χορήγηση Υποτροφίας Κάλυψης Κοινωνικής Ασφάλισης στους κάτωθι υποψηφίους (κατά αλφαβητική σειρά):

-          ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ Ιωάννης

-          ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γεώργιος

-          ΚΟΤΣΟΚΕΧΑΓΙΑ Μαρία (IESEG)

-          ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Άρτεμης (MontpellierBusinessSchool)

-          ΣΕΚΛΟΣ Κωνσταντίνος

-          ΤΕΡΕΣΣΟΝΟΚ Δημήτριος

-          ΤΟΣΚΑ Αντωνία

-          ΧΑΤΖΗ Μαργαρίτα

 


Επιλαχούσα υποψήφια για μια Υποτροφία Κάλυψης Κοινωνικής Ασφάλισης

-          ΤΣΙΚΡΙΚΑ Ειρήνη

 


Καμία υποτροφία BCS δεν χορηγήθηκε φέτος στο πλαίσιο συνεργασίας με τα εξής Ιδρύματα: HEC, EDHEC, INRIA, Eurecom, École des Ponts Paris Tech, INSA Centre Vald e Loire.

 

Η Πρεσβεία της Γαλλίας – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ευχαριστεί όλους όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σπουδές στη Γαλλία και συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής του προγράμματος υποτροφιών και τους εύχεται καλή επιτυχία στις σπουδές τους και τις μελλοντικές τους επιδιώξεις.

 

Διευκρινίζεται ότι: Για την απόδοση της υποτροφίας απαιτείται η απόκτηση πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, ισότιμου με Μάστερ 1 και η βεβαίωση αποδοχής του στο ή στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γαλλία τα οποία έχει δηλώσει ο φοιτητής στην αίτησή του.

 

Oι υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης (BGF) δεν μπορούν να χορηγηθούν σε δικαιούχους άλλων υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης ελληνικών ή γαλλικών Ιδρυμάτων. Οι παραπάνω δικαιούχοι της υποτροφίας της Γαλλικής Κυβέρνησης (BGF) οι οποίοι έχουν λάβει μια άλλη υποτροφία είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την υπηρεσία επιστημονικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας.