Εκτός Ναού...Θησαυρός του 11ου αιώνα από το Μουσείο του Cluny

Μια φορητή Αγία Τράπεζα του 11ου αιώνα στην Αθήνα

28|04-03|08|2014
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1914 και αποτελεί το πρώτο μουσείο που είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στο Βυζάντιο. Το 2014 το ίδρυμα γιορτάζει τα εκατό χρόνια λειτουργίας του. Με την ευκαιρία αυτή το μουσείο επιζητεί να ενισχύσει τους δεσμούς του με το Μusée de Cluny.

Έτσι, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο θα διοργανώσει στους χώρους του στην Αθήνα μια περιοδική έκθεση γύρω από ένα αντικείμενο που προέρχεται από τις συλλογές του Μusée de Cluny με σκοπό τη σύγκριση των καλλιτεχνικών, θεολογικών, κοινωνικών και πολιτιστικών προτύπων μεταξύ Δύσης και Ανατολής κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους.

Πρόκειται για μία φορητή Αγία Τράπεζα του 11ου αιώνα που περιέχει τα λείψανα των Αγίων Ιωάννου του Βαπτιστή, Κυριακού, Παγκρατίου και Κίλιαν, όπως μαρτυρεί η επιγραφή που είναι χαραγμένη πάνω στο αντικείμενο.

Το αντικείμενο αποτελείται από μια ορθογώνια πλάκα από πορφυρίτη σκεπασμένη με φύλλα ασημιού με εγχάρακτη διακόσμηση. Η εικονογράφηση της φορητής Αγίας Τράπεζας παρουσιάζει μια συνολική σύνθεση με κεντρικό άξονα τη σημασία της Θείας Λειτουργίας.

www.byzantinemuseum.gr