Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την εκμετάλλευση της καφετέριας Paris-Athènes του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

cafetΠρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Σίνα 31 – 10680 ΑΘΗΝΑ

Επικοινωνία και υποβολή προσφορών :
Υahia TNINA – Γενικός Γραμματέας
E-mail : ifa@ifa.gr
Τηλέφωνο για ραντεβού: +30 69 78 99 42 60

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών:
Την Τρίτη 21 Φεβρουάριου 2017 και ώρα 17:00

                                    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ