Κυκλική οικονομία: ένα οικονομικό μοντέλο του μέλλοντος

Dev DurableΣτρογγυλή τράπεζα | ΒΙΝΤΕΟ

Κύκλος «Αειφόρος Ανάπτυξη»

24.11.2016, 18.30' | Auditorium Theo Angelopoulos - IFG

Με την εξάντληση των φυσικών πόρων το γραμμικό μοντέλο παραγωγής που επικρατεί σήμερα (εξαγωγή - κατασκευή - απόρριψη), στο οποίο βασίζεται η οικονομία μας μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, δεν είναι πλέον βιώσιμο. Επείγει λοιπόν να σκεφτούμε ένα νέο μοντέλο, καινοτόμο, αποτελεσματικό και με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Διαβάστε Περισσότερα

Κύκλος «Αειφόρος Ανάπτυξη»

Dev DurableΠράσινη οικονοµία: νέα οικονοµικά µοντέλα και καινοτόµες λύσεις

«Το µέλλον δεν χρειάζεται να το προβλέπεις αλλά να το καθιστάς εφικτό.» Saint-Exupéry

Ο συνδυασµός των περιβαλλοντικών καταστροφών και της οικονοµικής κρίσης, που πλήττουν τις κοινωνίες µας, µας υποχρεώνει να αναθεω- ρήσουµε τα αναπτυξιακά µας µοντέλα. Γιατί να µην αντιµετωπίσουµε αυτή την κρίσιµη περίοδο ως µια ευκαιρία να τα ξανασκεφτούµε όλα και να οικοδοµήσουµε την ανάκαµψη της οικονοµίας της Ελλάδας και της Γαλλίας πάνω σε ένα νέο µοντέλο αειφόρου ανάπτυξης, που θα σέβεται τις οικολογικές προκλήσεις;

Διαβάστε Περισσότερα