Μικρά παιδιά 4-7 ετών

Μικρά παιδιά 4-5 ετών

Έναρξη 10.09.2016 | Σάββατο 11.00'- 13.00'               

Τιμή: 660€ | έτος


Μικρά παιδιά 5-6 ετών

Έναρξη 10.09.2016 | Σάββατο 09.00'- 11.00'               

Τιμή: 660€ | έτος


Μικρά παιδιά 6-7 ετών

Εισαγωγή στην ανάγνωση και τη γραφή

Εισαγωγικό µάθηµα που προετοιµάζει τα παιδιά για το επίπεδο Παιδιά 1 (Βλ. σελ. 06). Κατά την διάρκεια της πρώτης ώρας, τα παιδιά δουλεύουν πάνω στην ανάγνωση και τη γραφή, ενώ η δεύτερη ώρα είναι αφιερωµένη σε µια πιο ψυχαγωγική µέθοδο διδασκαλίας.

Έναρξη 10.09.2016 | Σάββατο12.00'- 14.00 ή Τρίτη 17.30'-19.30'

Τιμή: 660€ | έτος

Εισαγωγή στα γαλλικά | A1.1

Απευθύνεται στους γονείς που επιθυµούν να µυηθούν στα γαλλικά κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων των παιδιών τους στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Έναρξη 10.09.2016 | Σάββατο 11.00'- 13.00' ή Τρίτη 17.30'-19.30'

Τιμή: 255€ | Σεπτέμβριος – Ιανουάριος

Εισαγωγή στα γαλλικά | A2

Απευθύνεται στους γονείς που επιθυµούν να µυηθούν στα γαλλικά κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων των παιδιών τους στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Έναρξη 17.09.2016 | Σάββατο 09.00'- 11.00'

Τιμή: 255€ | Σεπτέμβριος – Ιανουάριος