ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ PARIS-SORBONNE C3 

Πρόγραµµα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση διπλώµατος ισότιµου µε το πρώτο έτος της Licence του Πανεπιστηµίου της Σορβόννης (60 διδακτικές µονάδες ECTS).

Τέσσερις ενότητες λογοτεχνίας και ιστορίας. Επιµόρφωση στη µετάφραση και στη µεθοδολογία (περίληψη κειµένου, dissertation, commentair ecomposé, προφορική παρουσίαση).

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

• 17ος αιώνας : CORNEILLE, Le Cid

• 18ος αιώνας : ROUSSEAU, Les rêveries du promeneur solitaire

• 19ος αιώνας : VICTOR HUGO, Les contemplations

• 20ος αιώνας : MARCEL PROUST, A l’ombre des jeunes filles en fleurs

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

• Ο κλασικισµός και ο Λουδοβίκος ο 14ος

• Τα σαλόνια και οι φιλόσοφοι στο 18ο αιώνα

• La Restauration

• La IIIe République (1875-1914)

Ωράρια χειµερινού εξαµήνου (Οκτώβριος - Ιανουάριος)

Τρίτη: 14.30'-16.30' - Λογοτεχνία | 16.30'- 18.30' - Ιστορία

Τετάρτη: 14.30'-16.30' - Λογοτεχνία | 16.30'- 18.30' - Ιστορία

Πέµπτη: 17.00'-18.00' - Περίληψη | 18h00'-20.00' – Μετάφραση

ΤΙΜΗ : 1000€ | εξάµηνο  


Master 1 και 2 FLE | FLS | FOS

Μεταπτυχιακό πρόγραµµα εξ’αποστάσεως του Πανεπιστηµίου Artois, αναγνωρισµένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

(Βλ. σελ. 38)

ΤΙΜΗ: 2400€ | ΕΤΟΣ


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ CEDS

Κέντρο Διπλωµατικών και Στρατηγικών Σπουδών                        

Ο στόχος αυτού του µοναδικού στην Ευρώπη εξειδικευµένου κύκλου σπουδών, είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες της τελειοποίησης και της επικαιροποίησης των γνώσεων των ανώτερων στελεχών της διεθνούς δηµόσιας διοίκησης, των διπλωµατών, των στρατιωτικών και των ιθυνόντων. Διάρκεια προγράµµατος: 80 ώρες. Μαθήµατα γεωπολιτικής, διεθνούς δικαίου, διεθνούς οικονοµίας και εµπορίου και µεγάλες στρατηγικές προκλήσεις.

Δευτέρα - Τετάρτη 17.30'- 20.30'

ΤΙΜΗ: 1794€ | ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

2ο ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Master 2) ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
2Ο ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Master 2) ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Από τον Ιανουάριο του 2017, το Πανεπιστήµιο Paris-Sorbonne, θα παρέχει δύο µεταπτυχιακά προγράµµατα έρευνας (Master 2) στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Δυό προτεινόµενα Μεταπτυχιακά προγράµµατα (Master 2) :

Master 2 : «Γαλλική Γλώσσα & Γλωσσολογία», Διευθυντής: Καθηγητής: Olivier Soutet

Master 2 : «Γαλλική Λογοτεχνία & Συγκριτική Λογοτεχνία», Διευθυντής: Καθηγητής: Bernard Franco

Κάθε εξάµηνο και για µία εβδοµάδα, θα οργανώνονται στην Αθήνα υποστηρικτικές διαλέξεις των καθηγητών της Σορβόννης. Οι εν λόγω διαλέξεις θα συνοδεύονται από εξ’αποστάσεως µαθήµατα, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Πανεπιστηµίου Paris-Sorbonne, καθώς και µαθήµατα µέσω τηλεδιάσκεψης. Οι φοιτητές που δεν δύνανται να παραστούν στις δύο υποστηρικτικές διαλέξεις στο Γαλλικό Ινστιτούτο, θα τις λαµβάνουν σε ψηφιακή µορφή, µέσω dvd.

Οι ερευνητικές εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος το αργότερο έως τις 15 Νοεµβρίου 2016. Η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας διενεργείται στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος µεταξύ Δεκεµβρίου 2017 και Iανουαρίου 2018.

Προαπαιτούµενα: 4ετές πτυχίο Ανώτερων Σπουδών (Bac+4) Γαλλίας, Πτυχίο από ελληνικό Πανεπιστήµιο ή 1ο έτος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master 1) ισότιµου/αναγνωρισµένου Πανεπιστηµίου.

Διάρκεια: 12 µήνες

Γλώσσα υποστήριξης και σύνταξης της πτυχιακής εργασίας: Γαλλική

Επίπεδο Γλώσσας: Sorbonne C1 ή DALF C1

TIMH: 1950€ (από 1 έως 6 δόσεις)

Επικοινωνία: Michael Gaupillat: mgaupillat@ifa.gr@ifa.gr | Τηλ.: +30 210 33 98 665


MASTER 1 & 2 FLE/FLS/FOS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ARTOIS

Από το 2009, το πανεπιστήµιο του Artois σας προτείνει ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στον τοµέα της διδακτικής (Master 1 & 2 FLE/FLS/FOS) σε συνεργασία µε το Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος, το οποίο σας προσφέρει τη δυνατότητα να εγγραφείτε. Κάθε µήνα οργανώνεται από τους καθηγητές του πανεπιστηµίου µία συνάντηση µέσω συνδιάσκεψης. Οι συναντήσεις αυτές συµπληρώνουν την εργασία των σπουδαστών στην διαδραστική πλατφόρµα.

Πληροφορίες για το πρόγραµµα και το περιεχόµενο του :

Σοφία Μελά smela@ifa.gr | 210 33 98 693 | Σίνα 31, Αθήνα