ΈφηβοιΜαθήματα γαλλικών σύμφωνα µε την παιδαγωγική µέθοδο Freinet | A1 (νέο)

Από το Σεπτέµβριο του 2016, εγκαινιάζουµε ένα τµήµα διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας µε την παιδαγωγική µέθοδο Freinet. Η διδασκαλία/εκµάθηση της γλώσσας γίνεται µε σεβασµό στην προσωπική ταυτότητα του µαθητή ενώ δίνεται έµφαση στη συνεργασία σε κλίµα αλληλοβοήθειας και όχι ανταγωνισµού.

Σε µια τάξη Freinet τα παιδιά µαθαίνουν τη γλώσσα µέσα από την επικοινωνία και τις κοινωνικές πρακτικές της συλλογικής ζωής της τάξης. Χρησιµοποιούνται τεχνικές όπως το συµβούλιο της τάξης, το "Τι νέα", την εφηµερίδα της τάξης, την αλληλογραφία, τα ελεύθερα κείµενα, τα µικρά βιβλία και τις καλλιτεχνικές δηµιουργίες. Οι µαθητές εκφράζονται ελεύθερα, χαρούµενα, αυτόνοµα.

Έναρξη 12 Σεπτεµβρίου 2016 | Δευτέρα και Παρασκευή 17.00'- 18.30'

Τιμή: 990€ | έτος


Ειδικό μάθημα γαλλικών για παιδιά με δυσλεξία | A1-Α2 (νέο)

Έναρξη 14 Σεπτεµβρίου 2016 | Τετάρτη 17.30'-18.30'

Τιμή: 500€ | ετος


Θεατρικό εργαστήριο για εφήβους | A2 - Β2

Αυτό το εργαστήριο επιτρέπει στους νεαρούς Έλληνες ή γαλλόφωνους, µε επίπεδο γνώσης τουλάχιστον Α2, να δουλέψουν τη γλώσσα διαφορετικά, ακριβώς όπως οι ηθοποιοί, εξασκώντας τη φωνή, το σώµα, το κείµενο και τον αυτοσχεδιασµό στα γαλλικά. Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί µε µια παράσταση τον Ιούνιο του 2017.

Έναρξη 24 Σεπτεµβρίου 2016 | Σάββατο 13.30'-15.30'

Τιμή: 340€ | Σεπτέμβριος- Ιανουάριος


Εργαστήριο Web Radio | A2 - Β2

Οι µαθητές µαθαίνουν να δηµιουργούν µια ραδιοφωνική εκποµπή, εξασκόντας τον γραπτό και τον προφορικό λόγο.

Έναρξη 22 Σεπτεµβρίου 2016 | Πέµπτη 17.30'-19.30'

Τιμή: 300€ | Σεπτέμβριος- Ιανουάριος


Εισαγωγή στα γαλλικά | A1

Απευθύνεται στους γονείς που επιθυµούν να µυηθούν στα γαλλικά κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων των παιδιών τους στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Έναρξη 10.09.2016 | Σάββατο 11.00'- 13.00' ή Τρίτη 17.30 - 19.30 |

Τιμή: 255€ | Σεπτέμβριος- Ιανουάριος


Εισαγωγή στα γαλλικά | A2

Απευθύνεται στους γονείς που επιθυµούν να µυηθούν στα γαλλικά κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων των παιδιών τους στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Έναρξη 17.09.2016 | Σάββατο 09.00'- 11.00'

Τιμή: 255€ | Σεπτέμβριος- Ιανουάριος